Izjava o zasebnosti in pogoji uporabe

Pravna obvestila

Izjava o zasebnosti in pogoji uporabe

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.ljubljana.si (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi). To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja MOL-a prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo..

Varstvo osebnih podatkov

MOL zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. MOL se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za MOL opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Odgovornost Mestne občine Ljubljana

MOL se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj inštitucija ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.ljubljana.si ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega

Nespoštovanje določb

Nespoštovanje določb iz Pravnega obvestila MOL in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta MOL onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega MOL ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav

Prijavite se na novice

Želite biti na tekočem? Prijavite se z vašim email naslovom in pošiljali vam bomo kaj se novega dogaja v naši skupnosti. Vse novice objavljene na naši spletni strani boste prejeli po emailu.

Go to top