Kmečka strojna skupnost

Predstavitev Kmečke strojne skupnosti

Kmečka strojna skupnost Savlje Kleče – Združenje je organizirano kot društvo in deluje v prid lokalnega prebivalstva in svojih članov. Članov društva je 31, od tega jih je aktivnih 25 članov predvsem na področju kulturnozgodovinskega in naravno varstvenega pomena za kraj Savlje Kleče. Društvo deluje kot samostojno ter se povezuje z ostalimi društvi, ki delujejo na istem področju v Mestni občini Ljubljana. Delo v društvo je prostovoljno, sredstva za delovanje pa zagotavljajo člani s svojimi prispevki katerih je za izvedbo obsežnega programa vsako leto premalo.Za zagotovitev več finančnih sredstev si društvo pomaga s prijavami na razpise ustreznih inštitucij, ki podpirajo kulturno, zgodovinsko, ekološko in lokalno delovanje s strani Mestne občine Ljubljana. Pomembne dejavnosti so:

  • spodbujanje in negovanje kulturnih običajev, predvsem organizacija in izvedba aktivnosti v zvezi s tradicionalnim posavskim štehvanjem, ki je organizirano v mesecu maju,
  • skrb za premoženje in upravljanje s premoženjem ter učinkovita in racionalna raba strojev za lastne namene. V uporabi imamo 12 strojev, ki so več ali manj v uporabi za potrebe članov združenja,
  • organizacija in izvedba strokovnih predavanj za člane Združenja,
  • urejanje okolice Savelj in Kleč, vzdrževanje poti in krajine, spomladansko čiščenje smeti in jesensko urejanje krajine z organizacijo odvoza smeti na deponijo Barje,
  • predstavitev in spodbujanje ekološke in integrirane pridelave hrane,
  • urejanje in vzdrževanje makadamskih poljskih poti in spodbujanje zdravega načina življenja, z možno ponovno organizacijo in izvedbo kolesarske dirke skozi naselje Savlje in Kleče,
  • sodelovanje s Prosvetnim društvom Savlje Kleče v pripravi in izvedbi kulturnih prireditev,
  • udeležba na salamijadi – tekmovanju v pripravi in izvedbi najboljše salame izdelane na domačih kmetijah – posamični člani udeleženci tekmovanja,
  • spodbujanje pridelave na ekološki oz. integrirani način ter organizacijo obiska pridelave pod rastlinjaki in bučijade.

Kontakt Naziv: Kmečka strojna skupnost Savlje Kleče – Združenje Sedež: Savlje 101, Ljubljana Predsednik: Marko Avšič Tajnik: Pavel Zatler Blagajnik: Zvone Milkovič

Prijavite se na novice

Želite biti na tekočem? Prijavite se z vašim email naslovom in pošiljali vam bomo kaj se novega dogaja v naši skupnosti. Vse novice objavljene na naši spletni strani boste prejeli po emailu.

Go to top